Wat doet de stichting Zorggeschil?

Tramwerkplaats-educatie

Stichting Zorggeschil behandelt klachten die zijn ontstaan tussen de zorgaanbieder en de cliënt. De zorgaanbieder moet hiervoor wel aangesloten zijn bij de commissie. Dit is overigens een wettelijke verplichting die voortkomt uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de…

Read more