Tramwerkplaats Educatie
Image default
Gezondheid

Wet kwaliteit van de gezondheidszorg, klachten en geschillen (WKKGZ)

De overheid wil ervoor zorgen dat alle patiënten kwalitatief goede zorg krijgen. Wat goede zorg betekent, is vastgelegd in de Wet Kwaliteitszorg, Klachten en Geschillen (WKKGZ). De wet zegt ook wat mensen kunnen doen als ze een klacht hebben over de zorg die ze hebben ontvangen. De wet is op 1 januari 2016 in werking getreden.

Waarom hebben we de Kwaliteits-, Klachten- en Geschillenwet Zorg nodig?

Mensen zijn niet altijd tevreden over de manier waarop zorgverleners met hun klachten omgaan. Het kost zorgverleners veel tijd om een klacht te behandelen en zelfs dan is hun aanpak onpersoonlijk. Mensen willen zich gehoord voelen en ze willen niet dat iemand anders in de toekomst dezelfde ervaring heeft.

Zorgverleners kunnen leren van klachten en incidenten met patiënten. Het doel van de nieuwe wet is om openheid te creëren over klachten en incidenten en daarvan te leren. Zo kan iedereen een rol spelen bij het verbeteren van de zorg.

De nieuwe wet vervangt zowel de Kwaliteitswet zorginstellingen als de Wet Klachtenrecht zorgsector.

Wat zegt de Kwaliteits-, Klachten- en Geschillenwet Zorg?

De wet voorziet daarin:

Betere en snellere afhandeling van klachten

Uiterlijk 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners een klachtenfunctionaris hebben waar mensen met een klacht terecht kunnen. Het werkt meestal het beste als mensen met hun zorgverlener over hun klacht praten. De klachtenfunctionaris kan die dialoog op gang brengen. Als het praten erover het probleem niet oplost, kunnen mensen hun klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Voor de meeste mensen zal het makkelijker zijn om naar de commissie te gaan dan naar de rechter. De beslissing van de commissie over de klacht is bindend voor beide partijen. De geschillencommissie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Zorgmedewerkers kunnen incidenten melden zonder vrees voor represailles

Zorgverleners moeten uiterlijk op 1 juli 2016 een interne werkprocedure invoeren, die medewerkers in staat stelt om gebrek aan zorgvuldigheid en incidenten met betrekking tot de veiligheid van patiënten te melden zonder dat zij bang hoeven te zijn voor represailles. Zorgprofessionals moeten deze bespreken en van elkaars ervaringen leren. Dit zal de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.

Het recht van patiënten op informatie wordt versterkt

Volgens de nieuwe wet hebben patiënten het recht om goed geïnformeerd te worden als er iets misgaat met de zorg die ze krijgen. Zoals een fout die gemaakt is tijdens een operatie. De zorgverlener moet dergelijke fouten met de patiënt bespreken en het incident in het medisch dossier van de patiënt vastleggen. Patiënten hebben ook recht op informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg als zij daarom vragen.

Uitbreiding van de meldplicht van zorgverleners

Voortaan moeten zorgverleners alle vormen van geweld in zorgrelaties melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook moeten zij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) informeren als een zorgprofessional wordt ontslagen vanwege een zeer slechte taakuitvoering.

Zorgverleners kunnen klachtenprocedures en kwaliteitssystemen maken die passen bij hun individuele organisaties. Er zijn echter bepaalde regels waaraan zij zich moeten houden. Voor een samenvatting van deze regels, ga naar: Wat moeten zorgverleners doen om te voldoen aan de Wet kwaliteitsklachten en -geschillen in de zorg?