Tramwerkplaats Educatie
Gezondheid

Wat doet de stichting Zorggeschil?

Stichting Zorggeschil behandelt klachten die zijn ontstaan tussen de zorgaanbieder en de cliënt. De zorgaanbieder moet hiervoor wel aangesloten zijn bij de commissie. Dit is overigens een wettelijke verplichting die voortkomt uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (de Wkkgz) die in 2016 in werking trad. De meeste klachten kunnen gelukkig opgelost door de cliënt en de zorgaanbieder zelf. Kan dat niet, dan komt de stichting Zorggeschil in actie. Via de zorgaanbieder wordt allereerst kosteloos een klachtenfunctionaris ingezet die een oplossing voor de klacht of het probleem probeert te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

Waar kunnen de klachten over gaan?

Klachten kunnen gaan over een meningsverschil tussen cliënt en zorgverlener, over het behandelplan of over de verleende zorg, schade door een medische fout tijdens een behandeling of schade door een niet correcte behandeling die door de zorgaanbieder werd uitgevoerd, zoekgeraakte of beschadigde bezittingen, omgangsvormen tussen zorgaanbieder en cliënt of bijvoorbeeld klachten die te maken hebben met privacy schending. Natuurlijk zijn er nog meer voorbeelden te noemen, maar de belangrijkste staan hierboven vermeld. Twijfelt u of uw klacht in aanmerking komt? Neem dan ook gerust contact op met de stichting.

Gratis inzet van een klachtenfunctionaris

De meeste zorgaanbieders zijn al aangesloten bij een Geschillencommissie. Dat betekent dat cliënten bij klachten of misverstanden kosteloos een beroep kunnen doen op de klachtenfunctionaris. Natuurlijk proberen de zorgaanbieder en de cliënt eerst samen een oplossing te vinden voor de klacht of het meningsverschil. Als dat niet lukt, wordt de klachtenfunctionaris ingezet. Deze probeert de klacht binnen zes weken op te lossen of helpt om de klacht naar de zorgaanbieder duidelijk te maken wanneer de cliënt dit lastig vindt. Deze klachtenfunctionaris heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht. Wanneer zorgaanbieder en cliënt vervolgens de klacht nog niet kunnen oplossen, dan wordt de klacht een geschil en komt de stichting Zorggeschil in beeld. Zij bekijken vervolgens of zij de klacht kunnen behandelen. Wilt u meer informatie? Gaat u dan naar de site van stichting.