Tramwerkplaats Educatie
Image default
Bedrijven

Grondwatermeetnet

Grondwatermeetnet tegen wateroverlast

Een grondwatermeetnet heeft als doel dat gemeenten in Nederland maatregelen kunnen nemen tegen grondwateroverlast of -onderlast. Gemeenten voorkomen met grondwatermeetnetten dat overheden, aannemers of particulieren problemen krijgen met grondwater. Doordat het grondwaterpeil altijd wordt gemonitord ontstaat inzicht in het verloop van de grondwaterstanden in de tijd, effecten hiervan, de neerslag, verdroging, bemaling, toestroming en nog veel meer. Een goed inzicht in de grondwaterstand is dus onmisbaar.

Grondwaterstand meten met een sensor

Het bedrijf MeetH2O meet grondwaterstanden in de bodem, bergingsvoorzieningen, watergangen en riolering en biedt daarnaast waterstandmeters aan. MeetH2O is ook de naam van een van de vele waterstandmeters van het bedrijf. Met een akoestische sensor, de MeetH2O-W, wordt de grondwaterstand in het grondwatermeetnet via geluidssignalen gemonitord. Voor hoge waterstanden wordt aangeraden om voor een druksensor, MeetH2O-D, te gaan.

Toegang tot jouw grondwaterpeil

Je kunt door de MeetH2O zelf heel eenvoudig jouw grondwaterpeil meten. De sensor hangt boven het wateroppervlak in de peilbuis. Door de meting van de reflectie van geluidsgolven wordt de grondwaterstand bepaald. De data zijn alleen voor jou toegankelijk. Online kun je de meetgegevens gemakkelijk bekijken. Je hoeft dus geen extra software aan te schaffen. Je behoudt altijd de controle over meet intervallen, dataverzending en grenswaarden.

https://www.meeth2o.nl/

Gerelateerde artikelen

Van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen

Veraderruimte Utrecht voor zakelijke bijeenkomsten

Een dak die je kunt openen en sluiten