Tramwerkplaats Educatie
Banen en opleidingen

Outplacement: goed werkgeverschap of een ordinaire manier om van je medewerkers af te komen?

Elk jaar vinden duizenden mensen een nieuwe baan met behulp van ‘outplacement’, een uit Amerika overgewaaide dienstverlening bij het zoeken naar een nieuwe baan na, al dan niet gedwongen, ontslag. In de afgelopen decennia zijn in Nederland meer dan 850 bureaus voor outplacement opgericht. Eerst kwamen vooral hoger opgeleiden bij deze ‘arbeidsbemiddelaars’ terecht, maar tegenwoordig wordt soms voor hele afdelingen outplacement aangevraagd. Dan moet er werk gevonden worden voor de magazijnmedewerker èn de manager. Ook bij de overheid wordt inmiddels vaak gebruik gemaakt van outplacement om op een nette manier van overtollig personeel af te komen.

Kosten outplacement

Outplacement was vroeger erg duur. Onbeperkte outplacement-bemiddeling voor een ontslagen medewerker kon in de jaren 80 en 90 wel oplopen tot 15 a 15 a 20 procent van het bruto jaarsalaris, met een minimum van 10.000 Euro. En hoewel er nog steeds outplacementbureaus zijn die dit om onverklaarbare redenen durven te rekenen kost een gemiddeld outplacementtraject nu tussen de 4 en 5 duizend Euro. De kosten voor outplacement zijn de afgelopen jaren dus aanzienlijk gedaald.

Outplacement en de kans op succes

Een outplacementbureau moet een redelijke garantie kunnen bieden dat het weer lukt om werk te vinden. Als een kandidaat weigert mee te werken en daarin volhardt, dan behoort het bureau de opdracht terug te geven.
Outplacement is geen ‘cursus solliciteren’ zoals soms wordt gedacht. Het helpt de kandidaat over zijn eerste woede en teleurstelling heen nadat hem door het bedrijf ontslag is aangezegd. Daarna volgt de persoonlijke analyse waarin de kandidaat meer inzicht krijgt in zichzelf en zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Tot slot wordt de arbeidsmarkt verkend en leert de werknemer zichzelf te verkopen. En dan zijn er nog outplacementbureaus die ook het zoeken naar vacatures aanbieden in de vorm van een module jobhunting of vacaturesearch.
Jaarlijks worden duizenden mensen in Nederland gedwongen ontslagen. Van deze groep vindt meer dan 40 procent een nieuwe baan met hulp van een outplacementbureau.

https://www.outplacementverzekering.nl