Tramwerkplaats Educatie
Image default
Aanbiedingen

Dit zijn de leden en taken van de examencommissie!

Iedereen heeft er weleens mee te maken gehad, de examencommissie. Of je nou op de basisschool de cito toets hebt gedaan, op de middelbare school je examens hebt gemaakt of bij je studie tentamens hebt gemaakt, de examencommissie wordt altijd even genoemd. Je hoort de term vaak langskomen, maar wat doet de examencommissie eigenlijk?

 

De examencommissie is een belangrijk onderdeel van elke onderwijsinstelling. Dus je komt ze tegen op de basisschool, middelbare school en hogescholen. Ze zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en integriteit van examens en tentamens. Dus wanneer jij een toets, examen of tentamen maakt, heb je indirect altijd te maken met de examencommissie.

 

De examencommissie is samengesteld uit verschillende leden met verschillende taken en verantwoordelijkheden:

 

1. Voorzitter

Allereerst bestaat de examencommissie uit een voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen en het nemen van beslissingen. De voorzitter moet er ook voor zorgen dat de procedures en regels worden gevolgd en dat de examencommissie goed functioneert.

 

2. Secretaris examencommissie

De secretaris-examencommissie heeft als belangrijke taak om administratieve en organisatorische ondersteuning te bieden aan de examencommissie. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de agenda’s, het notuleren van vergaderingen, het opstellen van brieven en besluiten van de examencommissie en het archiveren van belangrijke documenten.

 

3. Docent leden

Naast de voorzitter en secretaris, zijn er ook docent leden van de examencommissie. Zij zorgen voor de inhoudelijke expertise. Deze docenten hebben vaak ervaring met lesgeven in het desbetreffende vakgebied en kunnen beoordelen of de examens en tentamens voldoende aansluiten bij de leerdoelen van de opleiding.

 

4. Studentleden

Daarnaast zijn er ook studentleden van de examencommissie. Deze studenten hebben vaak ervaring met de examinering binnen de opleiding en kunnen helpen bij het waarborgen van de belangen van de studenten. Ze hebben ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de examens en tentamens eerlijk worden afgenomen.

 

Taken van de examencommissie

Je hebt dus verschillende leden binnen een examencommissie, maar wat is precies de taak van de examencommissie?

–   Vaststellen van examenreglementen

–   Het vaststellen van de examenprogramma’s

–   Goedkeuren van examens en tentamens

–   Beoordelen van verzoeken van studenten met betrekking tot de examens

De examencommissie moet ervoor zorgen dat de examens en tentamens voldoen aan de eisen van de wet-en regelgeving en dat de procedures correct worden gevolgd!

 

https://omix.nl