Tramwerkplaats Educatie
Image default
Bedrijven

Van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen

Wereldwijd is de opwarming van de aarde een probleem waar steeds meer over wordt gesproken. Buiten dat er over het probleem wordt gesproken, proberen ook talloze landen een oplossing te vinden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hierbij is energietransitie van cruciaal belang.

 

Energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen die worden gebruikt om energie te winnen, naar het gebruik van duurzame energiebronnen. Het laten plaatsvinden van energietransitie is nodig om de wereld beter te maken en ook de gemiddelde gezondheid omhoog te halen. Het realiseren van deze transitie is echter niet makkelijk. 

 

Wereldwijd energietransitie

Wereldwijd proberen landen de het verbruik van energie beter te maken. Er wordt geprobeerd voor diverse zaken geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Deze worden zo veel mogelijk vervangen door duurzame energiebronnen. Waar mogelijk wordt de CO2 uitstoot verminderd, niet enkel door Nederland en de landen eromheen, maar door meerdere landen.

In 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs gesloten. Het doel hiervan internationaal de transitie van energie goed laten lopen en uiteindelijk dus ook de opwarming van de aarde tegengaan. Tevens schrijven gespecialiseerde klimaatonderzoekers van het Internationaal Energieagentschap bijvoorbeeld scenario’s geschreven.

Het doel hiervan is onder andere het zorgen voor een basis voor beleidskeuzes. Ze willen namelijk een beeld schetsen van mogelijke ontwikkelingen. Ook de maatregelen die voor die ontwikkelingen nodig zijn worden hieraan toegevoegd. Zo kan het nieuwe energiesysteem goed worden georganiseerd. 

 

Waarom is energietransitie zo belangrijk?

Energietransitie is van cruciaal belang en speelt een erg grote rol in de leefbaarheid van de aarde. Momenteel wordt een zeer groot deel van het energie namelijk gewonnen via fossiele brandstoffen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan aardgas en aardolie. Wanneer deze brandstoffen worden gebruikt wordt er enorm veel CO2 uitgestoten. Dit is erg slecht voor het milieu en wanneer er gebruik gemaakt wordt van duurzame brandstoffen is hier geen tot weinig sprake van. Gelukkig zijn de banken in ieder geval al begonnen met het verlagen van investeringen in fossiele brandstoffen.

Verder is het ook zo dat tijdens het winnen van aardolie en aardgas er gedurende het proces koolstofdioxide wordt uitgestoten. Ook dit moet worden verminderd. Momenteel importeren veel landen, waaronder ook Nederland hun brandstoffen uit landen die er veel van hebben. Voorbeelden hiervan zijn Saudi-Arabië en Rusland.